Lilla vallen

Lilla vallens koloniförening

Vid Södra Bergundasjön, Vallaviken, ligger Växjö kommuns enda koloniområde med stuglotter. Området ägs av Växjö kommun som arrenderar ut marken till koloniföreningen som i sin tur arrenderar ut lotter till medlemmarna. Här finns 49 lotter med stugor och en allmänning som på senare år har utvecklats till vildäng. Lotterna ska användas för koloniträdgårdsändamål och brukas ekologiskt. Alla stugor har el. Vatten från egen brunn  hämtas vid servicehuset där det finns kök/samlingslokal samt tre vattentoaletter varav två med dusch. Till bevattning av lotterna tas sjövatten via egen pumpstation. Området betecknas som parkområde vilket betyder att allmänheten har rätt att promenera på grusvägarna och titta över häckarna på blommor och annat som odlas. Koloniföreningen är ansluten till Koloniträdgårdsförbundet och miljödiplomerad av denna.

Boka kaffeprovning

Kontakt
Adress: Storgatan 8, Växjö
Mail: bonanmustaschen@gmail.com
tel. 076-867 27 91